شماره تماس: 01144441320-0114493

واتساپ: 09358387050

ساعت کاری شرکت: از شنبه تا چهارشنبه :9 صبح الی 16 و پنجشنبه: 8 صبح الی12 

آدرس: مازندران ـ آمل ـپایانه صادرات برنج ـ پلاک 47 ـشرکت برنج زعفران آمارد